TÔI LÀ AI
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Rèn luyện phong cách lãnh đạo của cán bộ quản lý, đảng viên tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay – Báo điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Phong cách lãnh đạo – theo cách hiểu chung hiện nay

là sự thể hiện tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống ra bên ngoài qua các hoạt động xã hội của cá nhân. Theo nghĩa đó, xây dựng phong cách chuẩn mực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở là việc làm quan trọng, cần thiết, mang tính căn bản lâu dài, nhất là trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Phong cách lãnh đạo
Tập thể cấp ủy, Ban Giám đốc và đảng viên BIDV Gia Định.


Nhiều năm qua, nhằm mục đích cung ứng nhu yếu trách nhiệm cách mạng trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều giải pháp tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trị ở cơ sở, triển khai chuẩn mực về phong cách, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản trị ở cơ sở, “ Hồng và Chuyên ” vẫn là tiêu chuẩn quan trọng, xuyên suốt các hoạt động giải trí xã hội của mỗi người, có ảnh hưởng tác động, quyết định hành động trực tiếp tới sự thành bại so với mỗi cơ sở, mỗi đơn vị chức năng trong kiến thiết xây dựng, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ bảo mật an ninh – quốc phòng.

Thực tế đã chứng tỏ, qua phong cách, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản trị ở cơ sở, nếu làm tốt không riêng gì thiết kế xây dựng đơn vị chức năng, cơ quan vững mạnh còn góp thêm phần tích cực trong việc củng cố, tăng trưởng mối quan hệ đoàn kết toàn dân, làm tăng uy tín của Đảng, chính quyền sở tại, biểu lộ rõ tính ưu việt của chính sách trước nhân dân và bạn hữu quốc tế. Trong đại chiến chống đại dịch Covid-19 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã Open nhiều tấm gương sáng ở lãnh đạo cấp phường, xã, tổ dân phố ; ở đội ngũ y bác sỹ không quản ngại khó khăn và cả quyết tử thân mình vì dân chống dịch và được nhân dân tin yêu, mến phục. Ngược lại, vai trò cá thể, phong cách lãnh đạo, quản trị yếu kém của người đứng đầu sẽ làm tổn hại đến uy tín cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng,

Bên cạnh những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, mặt trái của nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế… cũng đã bộc lộ nhiều tiêu cực, yếu kém, trong đó có công tác xây dựng, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Do buông lỏng công tác quản lý, tạo nguồn, chạy theo bằng cấp, chức quyền, thiếu kiểm tra, giám sát, thực hiện chuẩn mực đạo đức thiếu đồng bộ, chưa tiến hành thường xuyên, liên tục cùng sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng… một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, người có chức, có quyền ở cấp Trung ương và địa phương, trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và ở các ban ngành khác đã bị khởi tố, truy tố, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham nhũng, vi phạm đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin, gây hoang mang, bức xúc với quần chúng đã và đang bị xử lý là những ví dụ, chưa kể nhiều tiêu cực bè phái, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cá nhân”, “tham nhũng vặt” nơi này, nơi kia vẫn đang còn tồn tại, cần làm rõ, đem lại niềm tin cho cán bộ đảng viên và quần chúng.

 

Tất cả các vụ án thời hạn vừa mới qua đã trở thành bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề xương máu về công tác làm việc cán bộ, công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, đó là : Xây dựng đội ngũ cán bộ đặc biệt quan trọng là cán bộ lãnh đạo có đủ đức, đủ tài ; trấn áp ngặt nghèo quyền lực tối cao trong công tác làm việc cán bộ ; chống chạy chức, chạy quyền ; tăng cường công tác làm việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, giám sát, nhìn nhận và quản trị cán bộ.

Qua thực trạng một số mặt tích cực và cả những tiêu cực, yếu kém liên quan đến phong cách lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đã và đang diễn ra hiện nay, bản thân tôi nhận thức cần có một số giải pháp như sau:

Một là, cần tiếp tục học tập, khám phá, nghiên cứu và điều tra đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng vào thay đổi phong cách lãnh đạo, quản trị trong toàn cảnh tình hình lúc bấy giờ. Tiếp tục thực thi Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII về “ Tăng cường thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng ” ; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “ Tự diễn biến ”, “ Tự chuyển hóa ” trong nội bộ .

Hai là, Tăng cường giáo dục, học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các tri thức về khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Ba là, giữ vững nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ “ Tập thể lãnh đạo, cá thể đảm nhiệm ”. Bồi dưỡng ý chí, nghị lực cho cán bộ lãnh đạo, quản trị tránh những cám dỗ, xấu đi. Thực hiện giám sát, kiểm tra, ngăn ngừa xấu đi ; Đồng thời có khen thưởng động viên kịp thời người có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, quản trị cơ quan, đơn vị chức năng.

Lãnh đạo

Là đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản trị tại một đơn vị chức năng Ngân Hàng BIDV trên địa phận TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp cũng như trong thời đại khoa học công nghệ 4.0 và tình hình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Trụ sở, Tôi nhận thấy giải pháp xuyên suốt đó là xác lập vai trò của người đứng đầu, biểu lộ tính nêu gương, bản lĩnh của người lãnh đạo quản trị khi đứng trước những quyết định hành động, thời gian quan trọng ; triển khai tốt quy định dân chủ ở cơ sở ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín, tên thương hiệu so với người mua ; không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp nhằm mục đích phân phối ngày càng cao nhu yếu trách nhiệm trước mắt cũng như lâu bền hơn, góp thêm phần kiến thiết xây dựng Trụ sở, Đảng bộ cơ sở và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV nói chung vững mạnh tổng lực .

ĐỒNG ANH ĐỨC (Đảng bộ BIDV)

BÀI LIÊN QUAN

Những ấn tượng về bà Merkel

adminTLA

ỨNG DỤNG 6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CẢM XÚC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

adminTLA

Charismatic Leader: Lãnh đạo lôi cuốn – Macaw Blog

adminTLA

Leave a Comment