TÔI LÀ AI
Phong cách lãnh đạo
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Xây dựng phong cách lãnh đạo người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

Phong cách của Hồ Chí Minh

là một bộ phận quan trọng trong hàng loạt di sản vô giá mà Bác để lại cho Đảng và dân tộc bản địa ta. Việc nghiên cứu và điều tra, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, góp thêm phần thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài.

Quản trị Hồ Chí Minh

Phong cách lãnh đạo
Chủ tịch Hồ Chí Minh

là tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu xa. Chỉ tính trong 10 năm kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc ( 1955 – 1965 ), mặc dầu tuổi đã cao, việc làm bộn bề, nhưng Bác Hồ đã đi thăm trên 700 khu vực ở các địa phương, nông trường, xí nghiệp sản xuất, đơn vị chức năng bộ đội, hợp tác xã nông nghiệp … từ miền núi đến hải đảo xa để thăm hỏi động viên đồng bào, chiến sỹ, xem xét tình hình, kiểm tra việc làm.

Phong cách lãnh đạo của người đứng đầu bao gồm

tổng hợp các biện pháp, phương pháp, cách thức riêng, tiêu biểu mà người đứng đầu sử dụng hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Phong cách được quy định bởi chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức, điều kiện chính trị, điều kiện sống của người đứng đầu.

Quản trị Hồ Chí Minh chu yếu, nhắc nhở về phong cách của người đứng đầu là : Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán ; lãnh đạo sát sao, quyết đoán, khéo dùng người, trọng dụng người, cách mạng, khoa học, năng động, phát minh sáng tạo. Các nội dung này được biểu lộ đơn cử như sau:

Một là, phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán :

Bác Hồ nhu yếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai phải : “ Gom góp mọi quan điểm rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi nghiên cứu và phân tích nó, nghiên cứu và điều tra nó, sắp xếp nó thành những quan điểm có tính mạng lưới hệ thống. Rồi đem nó tuyên truyền, lý giải cho quần chúng, làm nó thành quan điểm của quần chúng, và làm cho quần chúng giữ vững và thực hành thực tế quan điểm đó ” ( 1 ) . Quản trị Hồ Chí Minh chỉ ra rằng : Một người dù có có tài năng đến đâu, cũng không hề nắm được hết mọi mặt của một yếu tố, cũng không hề biết hết được mọi việc trong đơn vị chức năng cũng như đời sống của xã hội. Do đó, cần có cách thao tác tập thể để phát huy trí tuệ của tập thể, trí tuệ của phần đông quần chúng nhân dân nhằm mục đích triển khai xong trách nhiệm của một tập thể, một địa phương, mà nếu chỉ riêng người cán bộ lãnh đạo, quản trị thì không làm nổi.

Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân đảm nhiệm là nêu cao nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản trị ; có ý thức tập thể cao, tạo ra bầu không khí thao tác dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy trí tuệ tập thể, nhưng không có tính quyết đoán, không dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trước tập thể thì không có những kịp thời, phân phối nhu yếu và việc làm không hề tiến triển được .Hàng ngày Bác Hồ đọc báo, đọc thư của đồng bào gửi đến, thấy những quan điểm hay, cần tiếp thu, những việc cần xử lý Người đều dùng bút đỏ đóng khung lại, chuyển đến cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm nhu yếu nghiên cứu và điều tra xử lý .Lãnh đạo sâu xa sẽ nâng cao tính khách quan, minh bạch, tăng cường được công tác làm việc kiểm tra, giám sát, từ đó trấn áp tốt hơn việc thực thi quyền lực tối cao, kiểm tra, giám sát ngặt nghèo sử dụng gia tài của Nhà nước, của nhân dân, góp thêm phần phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí có hiệu suất cao. quản trị Hồ Chí Minh nhu yếu dựa vào quần chúng nhân dân để giám sát, kiểm tra, nhằm mục đích loại trừ các hành vi trục lợi, tham ô, biến của công thành của riêng …

Hai là, phong cách lãnh đạo khéo dụng người, trọng dụng người tài :

quản trị Hồ Chí Minh xác định : Việc dùng người phải hài hòa và hợp lý, đúng năng lượng và sở trường của họ, đúng người, đúng việc, chớ “ dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn ” ( 2 ) và phải cho họ hiểu rõ mọi mặt các việc làm họ phải đảm nhiệm. Dùng người mà không đúng việc làm sẽ không chạy, không được việc, làm thui chột nhân tài, có hại cho Đảng và cũng biểu lộ sự yếu kém trong công tác làm việc cán bộ của Đảng.

Ba là, phong cách lãnh đạo cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo:

Theo Bác Hồ, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải là người vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đạo đức cách mạng, có tinh thần anh dũng, gương mẫu, chịu đựng gian khổ, hy sinh và có năng  lực thực thi nhiệm vụ được giao.

Để có tri thức khoa học, người đứng đầu phải chịu khó học tập, điều tra và nghiên cứu để nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa truyền thống, nhiệm vụ. Nếu chủ quan, tự mãn, ít điều tra và nghiên cứu lý luận và thực tiễn nên gặp thuận tiện dễ sáng sủa, gặp thành công xuất sắc sớm phải căn bệnh kiêu ngạo, khi gặp khó khăn vất vả thì dễ lúng túng, bị động, dẫn đến bi quan, giao động, lập trường cách mạng không vững .Bác Hồ nhắc nhở : “ Học hỏi là việc phải liên tục, suốt đời. Suốt đời phải gắn lý luận với công tác làm việc thực tiễn. Không ai hoàn toàn có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày thay đổi mới, nhân dân càng tân tiến, cho nên vì thế tất cả chúng ta phải liên tục học và hành để tân tiến kịp nhân dân ” ( 3 ).

Trong toàn cảnh lúc bấy giờ, việc thiết kế xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng góp thêm phần truyền cảm hứng, tạo niềm tin và động lực cho cán bộ, đảng viên tích cực tham gia, nêu cao nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc và đời sống, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân .Để kiến thiết xây dựng phong cách người đứng đầu, trong điều kiện kèm theo mới, tất cả chúng ta cần tập trung chuyên sâu thực thi các giải pháp cơ bản, như tăng cường giáo dục, rèn luyện, kiến thiết xây dựng phong cách thao tác, phong cách lãnh đạo, khơi dậy ý thức tự giác, ý thức học hỏi tiếp tục trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành ; giữ vững nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá thể đảm nhiệm ; tăng cường công tác làm việc quản trị cán bộ, đảng viên ; thiết kế xây dựng các pháp luật về đạo đức công vụ, phong cách thao tác, phong cách lãnh đạo, tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giám sát …Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, triển khai Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị khóa XII và các chuyên đề về tăng nhanh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “ tự diễn biến ”, ‘ tự chuyển hóa ” trong nội bộ, yên cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phải vừa “ hồng ”, vừa “ chuyên ”, phân phối nhu yếu, trách nhiệm được giao .Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt quan trọng là người đứng đầu phải gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. / .

——————————-

1. Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 272 .2, 3. Sđd, Tập 5, tr. 273, 293 .

Theo: dangcongsan.vn

BÀI LIÊN QUAN

Vai trò của lãnh đạo nữ trong thế giới ngày nay | ITD Vietnam

adminTLA

ỨNG DỤNG 6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CẢM XÚC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

adminTLA

5 phong cách lãnh đạo trong quản lý mà bạn nên biết – Leadership & Business Coach – Hana Đoàn Hải Loan

adminTLA

Leave a Comment