TÔI LÀ AI
Lãnh đạo
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8 NĂM 2018 “Phong cách cách dân chủ nhưng quyết đoán”

Quản trị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phong cách Lãnh đạo
Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh

Quản trị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của những gì tinh túy nhất về phong cách thao tác dân chủ nhưng quyết đoán. Người luôn tôn trọng tập thể, biết tận dụng tối đa trí tuệ của tập thể, lắng nghe, tiếp thu quan điểm của mọi người, không thành kiến dù đó là quan điểm thiểu số. Hồ Chí Minh cũng lại là con người của lịch sử vẻ vang, dám quyết định hành động và dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước những bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Quản trị Hồ Chí Minh nhu yếu cán bộ lãnh đạo phải “ gom góp mọi quan điểm rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi nghiên cứu và phân tích nó, điều tra và nghiên cứu nó, sắp xếp nó thành những quan điểm có mạng lưới hệ thống. Rồi đem nó tuyên truyền, lý giải cho quần chúng, làm nó thành quan điểm của quần chúng, và làm cho quần chúng giữ vững và thực hành thực tế quan điểm đó. Đồng thời nhân lúc quần chúng thực hành thực tế, ta xem xét lại, coi quan điểm đó đúng hay không. Rồi lại tập trung chuyên sâu quan điểm của quần chúng, tăng trưởng những ưu điểm, sửa chữa thay thế những khuyết điểm, tuyên truyền, lý giải, làm cho quần chúng giữ vững và thực hành thực tế. Cứ như thế mãi thì lần sau chắc đúng mực hơn, linh động hơn, không thiếu hơn lần trước. Đó là cách lãnh đạo cực kỳ tốt ” .Trong công tác làm việc thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ chức triển khai, cỗ máy nhà nước và nhiều việc làm khác, cần phải thực hành cách link sự lãnh đạo với quần chúng và “ link chủ trương chung với sự chỉ huy riêng ”, tức là vận dụng quan điểm, đường lối chung tương thích với từng thực trạng đơn cử. Theo Người, như vậy mới thật là biết lãnh đạo, quản trị.

Phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán

Phong cách lãnh đọa dân chủ thì phải dựa vào quần chúng; là cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu không được quan liêu, hách dịch, coi thường quần chúng nhân dân. Phải biết đời sống thực của nhân dân như thế nào, khả năng thực của nhân dân ra sao? họ đang nghĩ và đang mong muốn những gì? mỗi lời nói, mỗi việc làm của người cán bộ phải phù hợp với quần chúng, phản ánh đúng được khát vọng của quần chúng. Cán bộ phải biết được những băn khoăn trăn trở của dân để kịp thời uốn nắn và tháo gỡ cùng dân.

Người phê bình phong cách lãnh đạo của 1 số ít cán bộ không dân chủ, dẫn đến thực trạng người có quan điểm không dám nói, người muốn phê bình không dám phê bình, làm cho cấp trên cấp dưới cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, không còn ý tưởng sáng tạo, không còn nhiệt huyết trong khi thao tác. Người chỉ rõ : “ Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, muốn biết công tác làm việc của mình tốt hay xấu, không gì bằng khuyên cán bộ mình trẻ trung và tràn trề sức khỏe đề ra quan điểm và phê bình. Như thế chẳng những không phạm gì đến uy tín của người lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ ngay thật trong Đảng .Nếu cán bộ không nói năng, không để ý kiến, không phê bình, thậm chí còn tâng bốc mình, thế là một hiện tượng kỳ lạ rất xấu. Vì không phải họ không có gì nói, nhưng vì họ không dám nói, họ sợ. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. Thế là nội bộ của Đảng âm u, cán bộ trở nên những cái máy, trong lòng uất ức, không dám nói, do uất ức mà hóa ra oán ghét, chán nản ” .

Người yên cầu phải có phong cách thao tác thực sự dân chủ chứ không phải giả tạo, hình thức để che lấp ý đồ xấu của cá thể. Bởi vì mọi sự giả tạo đều làm suy yếu, thậm chí còn phá vỡ tập thể, mọi thói hình thức chủ nghĩa sớm muộn sẽ làm xói mòn, thậm chí còn triệt tiêu dân chủ .Cán bộ lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu, là người có trách nhiệm trong một tập thể, vừa phải thực hành thực tế dân chủ, lắng nghe quan điểm của tập thể, đồng thời, phải quyết đoán, nhận thức rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm và dám ra quyết định hành động, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. Đây cũng chính là việc thực thi nghiêm nguyên tắc “ tập thể lãnh đạo, cá thể đảm nhiệm ”.

Xem thêm: Theo Hồ Chí Minh

phong cách lãnh đạo
Lãnh đạo dân chủ

Một người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể nắm được hết mọi mặt của một vấn đề, cũng không thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như đời sống xã hội. Cho nên, cần phải có cách làm việc tập thể để phát huy được trí tuệ của tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm hoàn thành sự nghiệp của một tập thể, một đơn vị hay địa phương mà nếu chỉ riêng người cán bộ lãnh đạo, quản lý thì không làm nổi. Tập thể lãnh đạo là dân chủ.

Cá nhân đảm nhiệm là nêu cao nghĩa vụ và trách nhiệm của người lãnh đạo, người quản trị. Có ý thức tập thể cao, tạo ra bầu không khí thao tác dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy trí tuệ tập thể, nhưng không có tính quyết đoán, không dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trước tập thể, thì không hề có những quyết định hành động kịp thời, cung ứng nhu yếu và việc làm cũng không hề tiến triển được. quản trị Hồ Chí Minh quan tâm các cán bộ lãnh đạo, quản trị rằng : “ Những việc thông thường, một người hoàn toàn có thể xử lý đúng, thì người phụ trách cứ cẩn trọng xử lý đi. Những việc quan trọng mới cần tập thể quyết định hành động ” .

Theo Hồ Chí Minh, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu phải được tôn vinh, nhiều lúc mang tính quyết định hành động đến hiệu suất cao việc làm. Phong cách thao tác của người cán bộ lãnh đạo, quản trị đúng đắn là phải tích hợp thống nhất giữa cách thao tác dân chủ, tập thể với tính quyết đoán, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trước tập thể, kịp thời đưa ra những quyết định hành động đúng. Trong những thời gian quyết định hành động, người lãnh đạo, quản trị phải dám nghĩ, dám làm, dám quyết … điều đó tương quan trực tiếp đến việc tận dụng được thời cơ .Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên ngành y tế Bệnh viện Đa khoa Cái Nước đều có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp kiến thiết xây dựng nền y tế của dân do dân và vì dân. Khi đảng viên được Đảng tin tưởng và sắp xếp tham gia công tác làm việc lãnh đạo, quản trị bệnh viện, các khoa phòng và đoàn thể phải biểu lộ của người lãnh đạo, quản trị, là người đứng đầu có vai trò quan trọng trong triển khai quan điểm, đường lối của Đảng trong thực tiễn.

Từ yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng hiện nay cán bộ, đảng viên ngành y tế Bệnh viện Đa khoa Cái Nước luôn chú trọng giáo dục, khuyên răn, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng thấm nhuần nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Đặc biệt với cán bộ trên cương vị đứng đầu bệnh viện, các khoa phòng trong lãnh đạo, quản lý phải kết hợp thống nhất giữa phong cách làm việc dân chủ, tập thể với đề cao tính quyết đoán, giải quyết hài hòa mối quan hệ dân chủ với tập trung; kết hợp phong cách làm việc dân chủ, tập thể với dám thể hiện vai trò cá nhân trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Luôn tôn trọng tập thể, triệt để chấp hành ý kiến đa số của tập thể. Trước khi ra quyết định cần trao đổi, bàn bạc, lắng nghe ý kiến trong nội bộ Đảng và quần chúng. Phải rèn luyện để có đủ bản lĩnh nghe, tiếp thu và đối xử đúng mực với những ý kiến trái với suy nghĩ của chính mình. Tôn trọng tập thể, nhưng không được dựa dẫm vào tập thể, núp bóng tập thể, đùn đẩy trách nhiệm cho tập thể; sa vào những “căn bệnh” đó sẽ tự mình làm xóa nhòa và biến mất vai trò, dấu ấn của cá nhân.

Những công việc trong chức năng, thẩm quyền cán bộ đứng đầu phải tự quyết định, nếu có thì chỉ tham khảo thêm ý kiến trước khi ra quyết định. Phong cách Phẩm chất cần có ở cán bộ đứng đầu là tính năng động quyết đoán, không sợ trách nhiệm trước quyết định và việc làm của mình; khi thành công không nhận hết về mình, nhưng khi thất bại không đổ lỗi cho người khác hay cho tập thể.

Người đứng đầu bệnh viện, các khoa phòng không có phẩm chất quyết đoán, sẽ không đưa ra quyết định hành động hoặc đưa ra được quyết định hành động nhưng không kịp thời, điều đó đồng nghĩa tương quan với việc thời cơ trôi qua và không triển khai xong bổn phận trước Đảng, trước dân. Nhưng tính quyết đoán phải được dựa trên cơ sở của sự tích hợp hài hòa giữa tình cảm cách mạng với nền tảng tri thức khoa học. Người cán bộ lãnh đạo luôn sục sôi nhiệt huyết cách mạng, thương dân, một lòng, một dạ Giao hàng nhân dân, nhưng tính quyết đoán còn phải được dựa trên nền tảng tri thức khoa học, kinh nghiệm tay nghề mà người cán bộ được lĩnh hội, tích góp được trong quy trình sống, học tập và công tác làm việc. Trước mỗi bước ngoặt, thử thách khó khăn vất vả, trước trách nhiệm nặng nề, phức tạp càng yên cầu ở người đứng đầu bình tĩnh, sáng suốt kết nối nhiệt huyết cách mạng với lý trí để đưa ra quyết định hành động ít mắc phải sai lầm đáng tiếc nhất .

Tóm lại : Phong cách thao tác dân chủ nhưng quyết đoán Hồ Chí Minh soi sáng mục tiêu công tác làm việc cán bộ của Đảng trong mọi thời gian của cách mạng. Việc lựa chọn, chỉ định, chỉ định lại cán bộ vào cương vị đứng đầu bệnh viện, các khoa phòng, đoàn thể trong Bệnh viện Đa khoa Cái Nước cần chăm sóc đặc biệt quan trọng đến phẩm chất dân chủ nhưng phải có năng lực quyết đoán. Khi đã trở thành người đứng đầu, cán bộ phải tự rèn bản lĩnh quyết đoán trong giải quyết và xử lý mọi trường hợp mà thực tiễn đặt ra. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đang rất trông chờ, luôn kỳ vọng có người cán bộ đứng đầu mang phong cách thao tác dân chủ, nhưng có dấu ấn cá thể năng động, táo bạo, tỉnh táo, kinh khủng, dứt khoát trong tư duy và hành vi.

BÀI LIÊN QUAN

3 CÁCH QUYỀN BIẾN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

adminTLA

Phong cách lãnh đạo Obama: Thu phục lòng tin

adminTLA

Những yêu cầu của phong cách lãnh đạo

adminTLA

Leave a Comment