TÔI LÀ AI
ESTJ – NGƯỜI GIÁM HỘ

ESTJ (Extrovert, Sensor, Thinker, Judger) THE GUARDIANS – NGƯỜI GIÁM HỘ

  • Thực tế với tố chất làm kinh doanh và máy móc bẩm sinh
  • Không quan tâm đến những chủ đề không có tính ứng dụng
  • Thích tổ chức và tham gia các hoạt động
  • Có tố chất lãnh đạo bẩm sinh
  • Làm việc chăm chỉ và đáng tin cậy
  • Ghét sự thiếu hiệu quả và lười biếng trong công việc
  • Thích thiết kế các hệ thống và cấu trúc
  • Thẳng tính và thật thà
  • Lãnh đạo quân đội
  • Cảnh sát
  • Giám đốc doanh nghiệp
  • Giáo viên
  • Bán hàng
  • Chuyên viên tài chính/ ngân hàng/ kinh tế
  • Thẩm phán
  • Nhà nghiên cứu
  • Nhà văn/ biên tập viên
  • Kỹ sư
  • Kế toán-kiểm toán
  • Quản lý: cửa hàng bán lẻ, dự án, nhà hàng, ngân hàng, chính phủ
RSS
Follow by Email