TÔI LÀ AI
ENTJ - NHÀ ĐIỀU HÀNH

ENTJ (Extrovert, Intuitive, Thinker, Judger) THE EXECUTIVES – NHÀ ĐIỀU HÀNH

  • Thẳng thắn, quả quyết và giàu nhiệt tình
  • Giỏi trong những hoạt động đòi hỏi lý luận và trí thông minh
  • Thường nắm bắt nhiều thông tin
  • Thích chuyển lý thuyết thành thực tế
  • Có tố chất lãnh đạo bẩm sinh
  • Tự tin, đôi khi tự tin thái quá
  • Thích mọi thứ ngăn nắp, trật tự
  • Thiếu kiên nhẫn với sự kém hiệu quả và lười biếng
  • Tư duy hướng tới tương lai
  • Giỏi nói chuyện
  • Giám đốc doanh nghiệp
  • Giảng viên đại học
  • Thẩm phán
  • Luật sư
  • Nhà kinh doanh
  • Nhà khoa học
  • NV ngân hàng
  • Chính trị gia
RSS
Follow by Email